Bättre inomhusluft för dig och miljön

Man talar ofta om de olika föroreningar som förekommer i luften utomhus, till exempel från avgaser och andra utsläpp. Det många inte tänker på är dock att det också förekommer mängder av kemikalier och skadliga partiklar i vår inomhusluft. Formaldehyd och andra hormonstörande och cancerogena ämnen frigörs bland annat från…

Läs mer

Upcycling – ett kreativt återbruk

”Upcycling” är ett av alla de hippa ord som ses inom ekokretsar. Var kultur har sin jargong och det kan vara riktigt svårt att hänga med i alla dessa konversationer men det försvenskade verbet ”upcycla” betyder kort och gott att man återbrukar material på ett stärkande sätt. Kreativt återbruk Ett…

Läs mer

Bli civilingenjör inom energi och miljö

Hos Linköpings universitet kan man utbilda sig till civilingenjör med inriktning på energi och miljö. Utbildningen ämnar ge studenterna verktyg som behövs för att hantera den här tidens stundande förändringar inom teknik och miljö. Hitta lösningar Fokus ligger på att studenten ska bli kapabel att komma fram med tekniska lösningar…

Läs mer

Svenska Greenwashpriset 2017

Svenska Greenwashpriset delas ut av Jordens Vänner tillsammans med Konsumentverket till ett företag, en organisation eller makthavare vars påstådda miljöengagemang kan ifrågasättas. För det mesta handlar det om parter som genom marknadsföring får sig själva att låta mer miljövänliga än de faktiskt är. Greenwashpriset är alltså inte något hedervärt pris.…

Läs mer

Hållbar utveckling är tudelad

Alla djur utvecklas ständigt som ett svar på miljöns föränderlighet. Det kanske inte ser så ut på håll men i djurkroppar pågår en kontinuerlig adaption. Detta gäller inte minst människan. När man talar om mänsklig utveckling förs dock tankarna oftast till hur människan på eget bevåg utvecklar samhället och världen.…

Läs mer

Svampar kan ersätta frigolit

Plast har utvecklats i en tid där ekonomin har styrt produktionen. I takt med att oljan fick allt större betydelse under 1900-talet blev det viktigt att hitta möjligheter för oljans restprodukter. Det var naturligtvis ett tankesätt som egentligen är förenligt med miljön då man inte ville att något skulle gå…

Läs mer

Världens energikonsumtion beräknas öka lavinartat

Begreppet världens energikonsumtion inkluderar all den energi som världens mänsklighet använder på ett eller annat vis. Det är naturligtvis svårt att helt korrekt avgöra hur mycket som förbrukas men likväl försöker statistiker att med datorers hjälp utröna vart mänskligheten är på väg med energikonsumtionen. OECD Som en viktig part i…

Läs mer
magcast