Svampar kan ersätta frigolit

Plast har utvecklats i en tid där ekonomin har styrt produktionen. I takt med att oljan fick allt större betydelse under 1900-talet blev det viktigt att hitta möjligheter för oljans restprodukter. Det var naturligtvis ett tankesätt som egentligen är förenligt med miljön då man inte ville att något skulle gå till spillo, men anledningen till denna utveckling var snarare det ekonomiska intresset. Det är på den vägen som oljeprodukter såsom plast har kommit att forma människors liv.

Frigolit

En av alla dessa produkter är frigoliten som är enormt värdefull när det kommer till att förpacka känsliga ting. Frigolit är plast och av denna anledning är den baserad på olja, vilket gör den svår att bryta ner samt svår att återvinna. Det finns rapporter om hur mikrobitar av plast numera finns i alla havens djur och hur väldiga, flytande plastöar har bildats.

Ett naturligt alternativ

Som svar på detta letar industrier och individuella produktdesigners efter alternativ till plast som är snällare mot miljön. Det är ett intressant område och fynden är många. Ett av de mer fascinerande är Mushroom Packaging som har utvecklats av Ecovative Design.

Proceduren är enklare än vad man kan tro; man har nämligen tagit tillvara svamparnas oerhörda förmåga att bilda rötter. Det finns teorier om att dessa rötter, vilka kallas mycel, täcker hela jorden i ett enormt nätverk. Rötterna har en förmåga att nästintill växa så att det knakar, dock kan de inte själva bilda det stötdämpande material som skaparna eftersträvat. Lösningen på detta har blivit att man blandar mycelet med restprodukter från jordbruket, där exempel på detta är skal från frön och nötter. Därefter placeras blandningen i formar vari mycelet kan växa till den form som önskas. När man är nöjd med utvecklingen låter man produkten torka i ugn för att stoppa tillväxten.

magcast