Hållbar utveckling är tudelad

Alla djur utvecklas ständigt som ett svar på miljöns föränderlighet. Det kanske inte ser så ut på håll men i djurkroppar pågår en kontinuerlig adaption. Detta gäller inte minst människan. När man talar om mänsklig utveckling förs dock tankarna oftast till hur människan på eget bevåg utvecklar samhället och världen. Det har lett till fantastiska framsteg men det har även skapat en planet som numera tycks bli allt mer obalanserad vilket ökar risken för att mänsklighetens tid snart är till ända.

Ett nytt begrepp

Ett resultat av denna utveckling är att ett nytt begrepp har myntats; hållbar utveckling. I breda drag innebär hållbar utveckling att man skapar mänskliga system som tar jordens ekologiska system i beaktande. Man vill skapa en hållbar helhet som garanterar mänsklig välfärd.

En planet för alla

Det yttersta argumentet är att mänskligheten endast har en planet att dela på. Den är till för alla att leva på i hälsa och välstånd vilket innebär att parter som agerar mot detta koncept bör regleras. Det finns främst två synsätt för hur man ska uppnå hållbar utveckling, där det första sätter tron till uppfinningar och teknikens under medan andra vill se mer konservativa åtaganden där konsumtionen minskar kraftigt.

magcast