Svenska Greenwashpriset 2017

Svenska Greenwashpriset delas ut av Jordens Vänner tillsammans med Konsumentverket till ett företag, en organisation eller makthavare vars påstådda miljöengagemang kan ifrågasättas. För det mesta handlar det om parter som genom marknadsföring får sig själva att låta mer miljövänliga än de faktiskt är. Greenwashpriset är alltså inte något hedervärt pris.

Vinnare 2017

2017 års vinnare av Svenska Greenwashpriset blev föreningen Svenskt Flyg. I korta drag var motiveringen att Svenskt Flyg har fått sina utsläpp av koldioxid att se mindre ut än vad de är genom att man har beräknat utsläppen per flygstol snarare än för den totala resan. Därtill är Svenskt Flyg emot flygskatt och vill hellre se att fokus läggs på förnybara bränslen.

Svenskt Flyg bemöter kritiken

I en intervju bemöter Svenskt Flyg kritiken där man framhäver att beräkningen av utsläpp per stol är en internationell standard och alltså inget som Svenskt Flyg själva har hittat på. Angående flygskatten menar man att skatten ändå inte kommer att gå till bränslefrågan samt att de vill se lösningar snarare än förbud, då folk kommer att fortsätta flyga. Intervjun avslutas dessutom med att Svenskt Flyg påpekar att Jordens Vänner ger stipendium till Sydamerikaresor, vilka blir svåra att genomföra utan flygplan.

magcast