Bättre inomhusluft för dig och miljön

Man talar ofta om de olika föroreningar som förekommer i luften utomhus, till exempel från avgaser och andra utsläpp. Det många inte tänker på är dock att det också förekommer mängder av kemikalier och skadliga partiklar i vår inomhusluft. Formaldehyd och andra hormonstörande och cancerogena ämnen frigörs bland annat från våra möbler och från vår elektronik, och binds sedan i dammet som finns i hemmet.

Det mest effektiva sättet att hålla inomhusluften ren är att se till att man har en fungerande ventilation och att man vädrar ofta. Därför är det viktigt att välja fönster som är lätta att öppna och stänga. Du hittar ett stort utbud av olika typer av fönster hos Skånska byggvaror, så att du kan hitta en fönstertyp som är lätt att vädra med, och som passar i just ditt hem.

Det finns dock även andra knep man kan ta till för att hålla inomhusluften så ren som möjligt. Att damma och dammsuga ofta gör till exempel att partiklarna inte kan bindas i dammet, och genom att placera ut många gröna växter i hemmet får man extra hjälp att rensa luften från skadliga ämnen, eftersom växterna kan absorbera många av dem.

Att värna om sin inomhusluft är inte bara positivt för ens egen hälsa, utan bidrar också till att hålla luften renare generellt. Ju färre kemikalier som släpps ut i ens hem, och desto fler kemikalier som absorberas av ens växter, desto färre kemikalier hamnar ju i vår atmosfär. Du gör med andra ord både dig själv och miljön en tjänst genom att se till att du har så ren inomhusluft som möjligt.

magcast