Upcycling – ett kreativt återbruk

Upcycling” är ett av alla de hippa ord som ses inom ekokretsar. Var kultur har sin jargong och det kan vara riktigt svårt att hänga med i alla dessa konversationer men det försvenskade verbet ”upcycla” betyder kort och gott att man återbrukar material på ett stärkande sätt.

Kreativt återbruk

Ett par alternativa namn på upcycling är kreativt återbruk eller uppcykling. Det handlar om processer som sparar både miljö och ekonomi genom att saker och ting återanvänds i en ny form. Enligt Wikipedia är en viktig del av denna nya form att den bör vara bättre eller åtminstone lika bra som den tidigare versionen av materialet.

Nedcykling

Upcycling sågs för första gången år 1994 och den var ett svar på industrins ”downcycling” (nedcykling) vilken ingår i återvinningsprocessen. Nedcykling innebär att materialet visserligen återanvänds men att dess funktion försämras avsevärt i processen. Ett exempel på detta är alla de material som går genom återvinningen ett par gånger för att sedan renderas oanvändbara på grund av deras låga kvalitet. Med uppcykling åstadkommer man alltså det omvända.

magcast