Den globala uppvärmningen

I dagens samhälle finns få frågor av lika stor vikt som problemet med människans avtryck på naturen. Forskning har länge visat att en lång rad mänsklig aktivitet har seriöst skadliga konsekvenser för vår planet. Denna debatt har gällt en rad olika frågor, men främst har den handlat om den globala uppvärmningen. De flesta forskare menar idag att utsläppen av växthusgaser leder till att mer av solens energi fångas i atmosfären, vilket i sin tur höjer temperaturen på planeten. Främst är det koldioxid som vi släpper ut genom att bränna fossila bränslen som olja. Den höjda temperaturen orsakar i sin tur en rad olika problematiska fenomen. Den orsakar spridning av öken, oroligare klimat där extrema väderfenomen blir vanligare, havsdöd och andra katastrofala fenomen.

Konsekvenserna av global uppvärmning

Den kanske mest uppmärksammade konsekvensen av den globala uppvärmningen är att havsnivån ökar på grund av att isarna vid polerna smälter när temperaturen höjs. Stora landytor riskerar att hamna under havsytan, och många miljontals människor kan komma att bli av med sina hem. En undersökning har bara i USA hittat 13 0000 platser som försvinner i framtiden. Detta gäller inte bara de platser där människor bor, utan viktiga delar av människans historia kan för alltid gå förlorat under det stigande havet. Den mänskliga katastrofen är kanske för stor för att vi ska kunna inse det idag, men konsekvenserna av höjda hav och ökenspridning (bland annat) kommer potentiellt att skapa enorma mängder flyktingar. Dessa klimatflyktingar kan potentiellt skapa den största migrationen mänskligheten någonsin har sett. Men i slutänden är det möjligt att vi gör vår planet obeboelig för människor och många djur; att stoppa klimatförändringen handlar alltså om människans överlevnad.

Att stoppa klimathotet

Det är därför förståeligt att detta är en av de viktigaste frågorna för det globala politiska samfundet. Men trots att fler och fler av världens nationer sedan 1990-talet nått insikten att vi måste stoppa vår katastrofala inverkan på naturen så går det internationella samarbetet ofta sakta. Kyotoprotokollet från 1997 var det första omfattande internationella avtalet i syftet att stoppa den globala uppvärmningen. Många länder skrev då inte på eller drog sig senare ur det här avtalet. Ett vanligt motargument var att de fattigare länderna inte hade orsakat lika mycket utsläpp, och att det därför skulle vara orättvist att de skulle minska utsläppen (då detta ansågs ha skadliga effekter på den ekonomiska utvecklingen). 2015 inträffade den största samlingen av världsledare någonsin för ett nytt avtal. Parisavtalet, som det kom att kallas, har ökat hoppet för att vi ska kunna stoppa klimathotet. begravningsbyråguide.se hjälper till i sorgen om vi inte lyckas.

magcast