Elbilen – framtidens fordon?

Världens biltillverkare har i många år varit motståndare till elbilar, men de senaste åren har de gjort helt om, och i stort sett alla har nu elmotor eller hybridmotor i sina senaste modeller. Utan utvecklingen hos de största biltillverkarna har det inte varit möjligt köpa en elbil för en vanlig…

Läs mer

Arbeta som ekolog

Sverige har en fantastisk natur som bjuder på vackra vyer och härliga känslor. Är man intresserad av natur och miljö kan ekolog vara ett passande yrke. Här tillägnar man dagarna med att studera just miljön. Bland annat tittar man närmare på hur de levande organismerna lever tillsammans med miljön. Då…

Läs mer

Den globala uppvärmningen

I dagens samhälle finns få frågor av lika stor vikt som problemet med människans avtryck på naturen. Forskning har länge visat att en lång rad mänsklig aktivitet har seriöst skadliga konsekvenser för vår planet. Denna debatt har gällt en rad olika frågor, men främst har den handlat om den globala…

Läs mer

Bättre inomhusluft för dig och miljön

Man talar ofta om de olika föroreningar som förekommer i luften utomhus, till exempel från avgaser och andra utsläpp. Det många inte tänker på är dock att det också förekommer mängder av kemikalier och skadliga partiklar i vår inomhusluft. Formaldehyd och andra hormonstörande och cancerogena ämnen frigörs bland annat från…

Läs mer

Upcycling – ett kreativt återbruk

”Upcycling” är ett av alla de hippa ord som ses inom ekokretsar. Var kultur har sin jargong och det kan vara riktigt svårt att hänga med i alla dessa konversationer men det försvenskade verbet ”upcycla” betyder kort och gott att man återbrukar material på ett stärkande sätt. Kreativt återbruk Ett…

Läs mer

Bli civilingenjör inom energi och miljö

Hos Linköpings universitet kan man utbilda sig till civilingenjör med inriktning på energi och miljö. Utbildningen ämnar ge studenterna verktyg som behövs för att hantera den här tidens stundande förändringar inom teknik och miljö. Hitta lösningar Fokus ligger på att studenten ska bli kapabel att komma fram med tekniska lösningar…

Läs mer
magcast