Manipulation av jordens klimat – för att skydda oss från klimatförändringar

Global uppvärmning är en konsekvens av det ohållbara samhället människan har skapat för sig själv. Genom att släppa ut växthusgaser i atmosfären har ozonskiktet blivit tjockare. Det innebär att många av de solstrålarna som kommer in och studsar mot jordens yta sedan inte kommer tillbaka ut i rymden utan stannar i atmosfären, därför kallar man det växthuseffekt. Många strålar absorberas i haven vilket leder till ökade temperaturer och därmed smälter isarna. Det finns saker man kan göra för att motverka det här fenomenet. Men dessvärre är det för sent att använda sig av den absolut bästa lösningen, nämligen att bli mer klimat-smarta. I dagsläget återstår därför metoder som att skicka ut svaveldioxid för att skapa moln som reflekterar solens strålar. Dock är inte detta utan negativa konsekvenser eftersom svaveldioxiden har visat sig påverka ekosystemen. En kortsiktig lösning är inte alltid den bästa och det som är riktigt skrämmande med dessa metoder som löser problemen tillfälligt är att man inte vet tillräckligt mycket om dem ännu.

Manipulation av jordens klimat och natur

Metoderna som löser problemen med växthuseffekten på kort sikt har visat sig vara riskabla. Det är nämligen så att de kan skada växter och djur. Man brukar kalla det för manipulation av jordens klimat, det vill säga att man stör den naturliga gången naturen har haft. Det finns många hemska exempel på när människan har försökt manipulera med jordens natur. Mao Zedong, tidigare diktator i Kina, hade idéer om att det fanns för mycket svalor i landet, och lät därmed sina invånare skjuta ner dessa och få en belöning i form av pengar om de lämnade in dessa på särskilda ställen. I ett land där många är fattiga och några mynt kan vara skillnad mellan att äta och inte äta ledde det här initiativet till att svalorna blev nästintill utrotningshotade och de som stod näst på tur i näringskedjan blev otroligt många, nämligen insekterna. Mao Zedong ändrade då strategi och sa åt sina invånare att samla insekter istället och som ni kanske förstår slutade det initiativet lika illa. Det som händer nu med svaveldioxid i atmosfären är att vi förgiftar djur i flera ekosystem och det kommer påverka människor. Frågan är bara om när.

Vi behöver nya ledare för en förändring

Just nu sker arbete på nationell nivå för att försöka rätta till problemen som vi har med klimatförändring. Dock krävs det mer arbete på internationell nivå och erkännanden från de viktigaste politikerna att det här verkligen är ett stort problem. Ledarskapsutbildning för unga pionjärer skulle kunna vara en möjlighet för att se till ett skifte i den utvecklingen vi haft de senaste decennierna. Precis som FN fokuserar på fred på internationell och nationell nivå borde det finnas en organisation med lika stort inflytande på miljöarbete. För att det ska ske en förändring och att vi ska kunna behålla jorden som vårt hem så måste stora förändringar ske i människans beteende. Även om man i Europa tycker att man lever ett bra liv, inte alltför lyxigt och källsorterar och tar bussen till jobbet så är det inte hållbart om hela jordens befolkning skulle leva med samma standard. Vi måste ha nya alternativ till mat, energi och sophantering nu. Både för vår skull och djurens.

magcast