Miljövänliga hus

Vad är det som gör ett hus miljövänligt? Vilka krav ska det uppfylla? Det beror lite på hur långt du är villig att gå. I det här inlägget ska vi i vilket fall titta på några av kraven som bör motsvaras för att ett hus ska kunna kallas för miljövänligt. På webbadressen Blok.se hittar du framtidens fastighetsmäklare. De är inte bara billigare än traditionella mäklare, det är dessutom betydligt enklare att köpa eller sälja ett hus med deras hjälp. Om du har ett klimatvänligt hus att sälja, eller om du är intresserad av att köpa ett kan du kontakta dem.

Spara energi – från byggstart till nyckelfärdigt

Det mest grundläggande som gäller för miljövänliga hus är att de ska spara så mycket energi som möjligt. Det innebär inte bara att huset ska vara så energisnålt som möjligt när det väl byggts, det är förstås också en stor fördel om byggmaterialet så klimatvänligt som möjligt. I det avseendet är det en fördel om huset byggs av trä, i alla fall i Sverige är det ett av de mest energisnåla byggmaterialen (beroende på vilket träslag som används). Det är en stor fördel om huset är utrustat med solpaneler och pelletsugn. Detta för att spara så mycket som möjligt på elkonsumtionen och uppvärmningskostnaderna. Det kan också vara en god idé om huset byggts med stora fönster, för att ta vara på naturligt ljus i så hög utsträckning som går.

magcast