Miljöfarliga gaser

Växthusgaser, radon, CFC och metan – det finns många miljöfarliga gaser i omlopp. Vart finns de och hur undviker du dem?

Radon

Radon är en vanligt förekommande radioaktiv gas. Den finns egentligen i stort sett överallt i små halter, för det mesta inte i högre utsträckning än att den inte ställer till med några problem. Om förekomsten är högre kan den dock leda till skador för hälsan. Det kan till exempel hända om den finns i hög utsträckning i din husgrund, du behöver då genomföra en radonsanering. Lång exponering för höga halter av radon kan bland annat leda till cancer.

CFC

CFC, eller som de också kallas Klorfluorkarboner, användes bland annat som drivmedel i sprayflaskor. Sedan slutet av 80-talet är gasen förbjuden för den typen av användningsområden, men de förekommer fortfarande i närmiljön. Anledningen till det är att det är en så kallad inert gas, det betyder att den reagerar väldigt långsamt med sin omgivning. CFC har i och med det väldigt lång livslängd. Förutom att den har kapaciteten att skada människor är den också väldigt potent som växthusgas. Tyvärr har utsläppen av CFC, trots starka regleringar, ökat under senare år. CFC förekommer också fortfarande i gamla fjärrvärmerör. Om du har sådana där du bor bör du överväga att byta ut dem.

Metan

Metan är en gas som egentligen inte är giftig i sig, problemet består snarare i att utsläppen av den är såpass stora. Metan skapas naturligt i djur och människor som en följd av vår matsmältning. Bland de stora metanbovarna finns till exempel djurhållningsindustrin. Vad som gör metan problematiskt är framför allt att det är en väldigt effektiv växthusgas – det vill säga att den hjälper till att kapsla in värme och därigenom bidra till växthuseffekten.

Ozon

Ozon är en gas som bildas naturligt bland annat i samband med åskoväder. Naturligt förekommer den i hög utsträckning i den yttre atmosfären där den inte ställer till med någon skada. Skadligt är däremot när den bildas nära marken, så kallat marknära ozon. När den förekommer i väldigt hög utsträckning är den skadlig för luftvägarna hos människor och djur.

magcast