Starta miljövänliga projekt i liten skala

Klimatförändringen är ett hett ämne just nu och kommer leda till att många måste göra förändringar i sina liv. Om alla i hela världen skulle leva med samma standard som svenskar gör skulle vi behöva 4,5 planeter. Det är inte så särskilt hållbart. Att vara hållbar innebär att man bara använder tillräckligt av dagens resurser utan att förstöra några resurser för morgondagen. Dessvärre har folk tagit lite för lång tid på sig att reagera vilket gör att vi redan nått kritiska nivåer i världstemperatur vilket gör att klimatförändringen är ett faktum och vi kan inte backa bandet längre. Kanske vi som lever idag kan fortsätta leva såhär, men våra barn och barnbarn kommer få ta stryk för vårt beteende.

Gör något för miljön

Jorden från rymden

Det är nu ganska populärt i Sverige att folk vill vara med och göra något bra för miljön. Det kan bland annat handla om att man tar cykeln till jobbet, att man äter mindre kött eller avstår den där resan till Thailand på vintern. Sedan finns det människor som engagerat sig på andra sätt, nämligen genom att ordna med event och andra olika aktiviteter för att hjälpa miljön och göra folk mer medvetna om sin klimatpåverkan. låna pengar med rimliga villkor om du känner att du skulle vilja göra något men inte har ekonomin just nu.

En orättvis värld

En person kan inte göra allt, men alla kan göra något. svenskar vill göra mer för miljön, och det här är en trend som vi ser på många platser i världen nu. Dessvärre finns det många platser i världen där man precis nyligen börjat industrialisera och dessa länderna anser att de har lika stor rätt som vi hade på 1800- och 1900-talet att utforska sitt lands fulla potential, utvinna olja, massproducera och så vidare.

magcast