Världens energikonsumtion beräknas öka lavinartat

Begreppet världens energikonsumtion inkluderar all den energi som världens mänsklighet använder på ett eller annat vis. Det är naturligtvis svårt att helt korrekt avgöra hur mycket som förbrukas men likväl försöker statistiker att med datorers hjälp utröna vart mänskligheten är på väg med energikonsumtionen.

OECD

Som en viktig part i klimatarbetet står OECD, där namnet är ett akronym för Organisation for Economic Co-operation and Development. Det här är alltså en sammanslutning mellan länder där idéer och erfarenheter byts mellan parterna inom områden såsom ekonomi och utveckling. Gruppen bildades redan 1948 och hade då inte särskilt mycket med miljön att göra utan frågorna som då hanterades hade snarare ett fullskaligt ekonomiskt fokus. Medlemmarna består av 35 länder, främst från Väst- och Centraleuropa, Nordamerika samt Östasien.

Energikonsumtionen ökar

I en artikel hos Energinyheter beskrivs det hur världens energikonsumtion förväntas öka med 56%. Denna beräkning gäller från år 2010 till år 2040 och är uträknad av det amerikanska EIA i den rapport som de kallar International Energy Outlook 2013.

Den största energikunden är industrin, det är ingen tvekan om den saken. År 2040 beräknas industrin stå för hälften av världens energiomsättning och det är främst länder som inte är medlemmar i OECD som är de värsta energibovarna.

Är det rättvis att vara rättvis?

Många är de som ställer sig frågan om det är rätt mot jorden att vara rättvis mot alla länder? Ett argument som förs fram i miljöförhandlingar innebär nämligen att utvecklingsländer, som ju är mindre utvecklade än industriländer, ska ha rätt att satsa på sina stora industrier. Det här är en verklig miljöbov då det inte sällan är just fossila bränslen som används och detta kan komma att skada jorden allvarligt i längden.

Energikällor

Visserligen är det kärnkraft och förnybar energi som ökar allra snabbast i tillväxt sett till hela världen men siffrorna för de fossila bränslena är oroande. Medan den förnybara energin förväntas öka med cirka 2,5% om året så förutspår EIA att energikonsumtionen från fossila bränslen ändå kommer svara för 80% i världen år 2040. Därtill förväntas koldioxidutsläppen öka med 45 miljoner ton.

Bland fossila bränslen är det främst naturgaserna som ökar, däribland metangas, skiffergas och så kallad tight gas. Den kraftiga miljöpåverkan leder därtill att permafrosten i bland annat Sibirien håller på att smälta vilket ger upphov till enorma frisättningar av gas.

magcast