Den globala uppvärmningen

I dagens samhälle finns få frågor av lika stor vikt som problemet med människans avtryck på naturen. Forskning har länge visat att en lång rad mänsklig aktivitet har seriöst skadliga konsekvenser för vår planet. Denna debatt har gällt en rad olika frågor, men främst har den handlat om den globala…

Läs mer