Jorden från rymden

Starta miljövänliga projekt i liten skala

Klimatförändringen är ett hett ämne just nu och kommer leda till att många måste göra förändringar i sina liv. Om alla i hela världen skulle leva med samma standard som svenskar gör skulle vi behöva 4,5 planeter. Det är inte så särskilt hållbart. Att vara hållbar innebär att man bara…

Läs mer

Den globala uppvärmningen

I dagens samhälle finns få frågor av lika stor vikt som problemet med människans avtryck på naturen. Forskning har länge visat att en lång rad mänsklig aktivitet har seriöst skadliga konsekvenser för vår planet. Denna debatt har gällt en rad olika frågor, men främst har den handlat om den globala…

Läs mer