Bli civilingenjör inom energi och miljö

Hos Linköpings universitet kan man utbilda sig till civilingenjör med inriktning på energi och miljö. Utbildningen ämnar ge studenterna verktyg som behövs för att hantera den här tidens stundande förändringar inom teknik och miljö.

Hitta lösningar

Fokus ligger på att studenten ska bli kapabel att komma fram med tekniska lösningar på allsköns händelser som kan drabba samhället. Med hjälp av gedigna kurser i miljötänkande, matematik, fysik och kemi skall detta åstadkommas. En viktig del av utbildningen är att förståelsen för klimatfrågorna skall öka. Studenten ska alltså förstå vad det existerande energibruket kan leda till vad det gäller klimat och miljö.

Lär av andra

Många av universitetets kunniga lärare är själva forskare och deras kunskap är därmed djup inom de olika områdena. Ta chansen att lära av dem! Utbildningen mynnar slutligen ut i tre olika områden:

  • Teknik för hållbar utveckling.
  • Systemverktyg för hållbar utveckling.
  • Hållbart företagande.

Som civilingenjör med fokus på energi och miljö ligger arbetsmarknaden sedan öppen för den nyutexaminerade studenten.

magcast